TUITOR

Πώς να πετύχετε ενημερώνοντας τους γονείς ή πώς να ενημερώσετε πετυχημένα τους γονείς;

Η Συνεργασία με τους Γονείς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου. Η επίτευξη ισχυρής επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και καθηγητές αποτελεί το θεμέλιο λίθο στη δημιουργία του αισθήματος "κοινότητας" που αναπτύσσεται ανάμεσα στο Σπίτι και στο Φροντιστήριο.

Επιπλέον, η διατήρηση αποτελεσματικής επικοινωνίας γονέα-καθηγητή, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αποτελεί συστατικό επιτυχίας για τον μαθητή, καθώς μελέτες έχουν δείξει πως οι μαθητές τα πηγαίνουν καλύτερα όταν οι γονείς τους συμμετέχουν ενεργά σ΄ όλη αυτή τη διαδικασία.

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις καθηγητών-γονέων αποτελούν ευκαιρία για τη δημιουργία μιας πετυχημένης συνεργασίας, γι΄ αυτό και χρειάζονται καλό σχεδιασμό και σκέψη.

 

Χρήσιμες Συμβουλές λίγο πριν την ενημέρωση γονέων

 • Επιλέξτε την κατάλληλη ώρα συνάντησης και ορίστε το σκοπό της ενημέρωσης.
 • Ενημερώστε τους γονείς, έγκαιρα, για την ώρα και το μέρος της συνάντησης.
 • Προετοιμαστείτε μελετώντας το φάκελο του μαθητή με τη βαθμολογία στα διαγωνίσματα και τα τεστ, πιθανά σχόλια από άλλους καθηγητές και οτιδήποτε έχει να κάνει με το γενικό προφίλ του μαθητή.
 • Εστιαστείτε στα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να συζητηθούν σχετικά με τον μαθητή, δίνοντας έμφαση στα θετικά του χαρακτηριστικά, αλλά και στις αδυναμίες του.

 

Χρήσιμες Συμβουλές κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης γονέων

 • Μην ξεχνάτε! Η επικοινωνία ξεκινά από την είσοδο του γονέα στο Φροντιστήριο! Ο καθαρός χώρος, πιθανόν μια αφίσα καλωσορίσματος, έργα τέχνης ή μηνύματα που κοσμούν τους τοίχους, προδιαθέτουν ευνοϊκά το γονέα για τη μετέπειτα συζήτηση.
 • Η εικόνα καλωσορίσματος μετράει! Το χαμόγελο, η φιλική αντιμετώπιση και η γλώσσα του σώματος είναι καθοριστικοί παράγοντες. Γείρετε λίγο εμπρός, έχοντας ελαφρώς χαλαρή στάση και διατηρώντας πάντα οπτική επαφή με το συνομιλητή σας.
 • Ξεκινήστε την κουβέντα με ένα φιλικό σχόλιο και στη συνέχεια ενημερώστε, με απλό και κατανοητό τρόπο, για την πρόοδο του παιδιού.
 • Δίνετε συγκεκριμένες απαντήσεις, επεξηγώντας όπου χρειάζεται.
 • Ακούτε προσεκτικά τις απόψεις και τα σχόλια του γονέα.
 • Κλείνοντας, συνοψίζετε τη συζήτηση, δίνοντας έμφαση στα σημεία "αιχμής".

 

Το κατάλληλο και απαραίτητο Εργαλείο

Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τους γονείς, θα πρέπει να διαθέτετε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα για τους μαθητές, εύκολα προσβάσιμο και ικανό να παρέχει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση για κάθε τι που έχει να κάνει με τη σχέση του παιδιού με το Φροντιστήριο.

Το "TUITOR" έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Αποτελεί μια στοχευμένη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία, εκτός των άλλων, σας οδηγεί σε μια πετυχημένη ενημέρωση γονέων, υπό την εξής διαδικασία:

 

 • Η Γραμματεία (μέσω του δικού της υποσυστήματος), έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει εξατομικευμένες εκθέσεις προόδου και να τις παραδίδει στους γονείς. Οι εκθέσεις προόδου περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως βαθμολογίες διαγωνισμάτων/τεστ, απουσίες, σχόλια καθηγητών κτλ. Παράλληλα, έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης αποπληρωμής των διδάκτρων του μαθητή και μπορεί να ενημερώσει τον γονέα για το υπόλοιπο των διδάκτρων και τυχόν καθυστερήσεις στην εξόφλησή τους.
 • Ο Καθηγητής (μέσω του δικού του υποσυστήματος) μπορεί, πριν την ενημέρωση, να συμβουλευτεί το φάκελο των μαθητών του, να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιδόσεών τους και να συγκρίνει την πρόοδο των μαθητών του. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να διαβάζει και τα σχόλια των υπόλοιπων καθηγητών για τους μαθητές του, έχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον καθένα τους.
 • Ο Διευθυντής του Φροντιστηρίου (μέσω του δικού του υποσυστήματος) μπορεί να ανατρέξει στα στοιχεία οποιουδήποτε μαθητή και στις περιπτώσεις, όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, να ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά, έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από όλους τους καθηγητές, χωρίς να απαιτείται να μιλήσει με τον καθένα ξεχωριστά. Ο Διευθυντής του Φροντιστηρίου έχει επίσης πλήρη και εμπιστευτική εικόνα για την εξέλιξη της σχέσης με τον γονέα (ειδικές συμφωνίες μαθημάτων και παροχών, εξέλιξη προηγούμενων ενημερώσεων γονέων, οικονομικές εκκρεμότητες κτλ).

 

Οι καθηγητές θα πρέπει να εξελίσσονται και να αναπτύσσουν νέες τεχνικές και δεξιότητες, προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα, ούτως ώστε να μεγιστοποιούν την αποτελεσματική επικοινωνία με τους γονείς.

Από την άλλη, οι γονείς δικαιούνται να έχουν λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.