ΑΛΜΠΟΥΜ

  • 05 Δεκεμβρίου 2013

Οικονομική Υπηρεσία

Το Tuitor σας δίνει τη δυνατότητα της πλήρους καταγραφής των οικονομικών στοιχείων του εκπαιδευτηρίου (οικονομικός διακανονισμός μαθητή-εκπαδευτηρίου, πληρωμές, έξοδα, οικονομικά προγράμματα). Καταχωρείστε περισσότερες λεπτομέρειες για την οικονομική συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτηρίου και του μαθητή, όπως το συμφωνηθέν ποσό, το οικονομικό πρόγραμμα που επέλεξε, τον τρόπο πληρωμή, τις δόσεις καταβολής χρημάτων κ.α.Διατηρείστε πλήρες ιστορικό των πληρωμών κάθε μαθητή (ημερομηνία πληρωμής, ποσό, παραλήπτης κτλ.). Καταγράψτε τα έξοδα της επιχείρησης σας αυξάνοντας της οργάνωση του εκπαιδευτηρίου σας και την τακτοποίηση των πληρωμών τους. Με το TUITOR μπορείτε να παρακολουθείτε την οικονομική πορεία του φροντιστηρίου και να σχεδιάσετε νέες στρατηγικές μεγιστοποίησης κέρδους. Δείτε μέσα από αναλυτικά διαγράμματα: τα χρονικά διαστήματα στα οποία το φροντιστήριο σας έχει τη μεγαλύτερη εισροή χρημάτων, ποιες τάξεις είναι αυτές οι οποίες σας προσφέρουν τα περισσότερα έσοδα, πως επιμερίζονται τα έξοδα της επιχείρισης σας, καιεντοπίστε πελάτες σας με ασυνεπείς υποχρεώσεις.