Ένας νέος τρόπος επιτυχίας. προόδου. επικοινωνίας.

Το Tuitor είναι μία Web εφαρμογή η οποία αφορά τα Φροντιστήρια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους: καθηγητές, μαθητές, κηδεμόνες και το προσωπικό του Εκπαιδευτηρίου.


DEMO

Μπορείτε να γευτείτε τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή μέσα από τη demo εκδοση, στην οποία έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες καθενός από τα υποσυστήματα του Tuitor. Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις υπάρχουσες πληροφορίες. Για οποιαδήποτε απορία, περαιτέρω διευκρύνιση ή προσφορά θα χαρούμε πολύ να επικονωνήσετε μαζί μας!