Συχνές Ερωτήσεις


Όχι! Η τιμή συμπεριλαμβάνει και τα 4 υποσυστήματα. Το Tuitor αποτελείται από 4 υποσυστήματα (Υποσύστημα Γραμματείας, Υποσύστημα Καθηγητή, Υποσύστημα Γονέα, και Υποσύστημα Μαθητή) και είναι αδιαίρετο. Επομένως, η απόκτησή του συνεπάγεται πως η γραμματεία, οι καθηγητές, οι γονείς και οι μαθητές θα απολαμβάνουν τα οφέλη του.

Κάθε φροντιστήριο διαθέτει τη δική του ξεχωριστή βάση δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο φροντιστήριο να εμπλακεί με τα στοιχεία άλλου φροντιστηρίου. Επιπλέον, διατηρούμε καθημερινά αντίγραφο ασφαλείας της βάσης σας. Επομένως ακόμα και αν εσείς κάνετε κάποιο λάθος και τροποποιήσετε ή διαγράψετε τα δεδομένα σας, υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής τους.

Βεβαίως. Σε περίπτωση που θέλετε να αποχωρήσετε, εμείς θα σας ετοιμάσουμε όλα τα δεδομένα σας σε excel και θα σας τα αποστείλουμε.

Όλες οι ενημερώσεις τις οποίες ενσωματώνουμε στο Tuitor, σας παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Υπάρχουν όμως κάποιες λιγοστές περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση σε περίπτωση που επιθυμείτε το νέο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα η δυνατότητα αποστολής SMS σε κινητά μέσω του Tuitor τιμολογείται επιπρόσθετα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν πρόκειται να σας επιβαρύνουμε με επιπλέον χρέωση ή κρυφές τιμολογήσεις.

Είναι μεγάλη μας χαρα να παίρνουμε ανάδραση από τους τελικούς χρήστες του συστήματός μας. Αν πιστεύετε πως υπάρχει κάποιο νέο χαρακτηριστικό που χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στη συνέχεια, εμείς θα το αξιολογήσουμε και ανάλογα με την σημαντικότητά του θα χρονοπρογραμματίσουμε την υλοποίησή του.

Σε περίπτωση που έχετε τα δεδομένα σας, όπως το μαθητολόγιο, διαγωνίσματα, μαθήματα κτλ, σε κάποια δομημένη μορφή κειμένου (π.χ. Λογιστικό Φύλλο) μπορείτε να μας το στείλετε και εμείς στη συνέχεια θα ενημερώσουμε τη βάση δεδομένων με τα νέα στοιχεία.