Ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης του Φροντιστηρίου σας!

Ένα από τα 4 υποσυστήματα του Tuitor είναι το υποσύστημα του καθηγητή. Τώρα ο καθηγητής μπορεί να επιμεριστεί το βάρος της Γραμματείας και να έρθει σε ηλεκτρονική επικοινωνία με τους μαθητές του μέσω της εφαρμογής.

 

Τοποθετώντας στο κέντρο τον μαθητή και τις ανάγκες του, όπως και τη σωστή ενημέρωση σχετικά με την πρόοδό του, το Tuitor παρέχει στους καθηγητές του Φροντιστηρίου ένα εργαλείο μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Έχοντας γνώση πως δεν είναι όλοι οι καθηγητές εξικειωμένοι με την τεχνολογία, δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον εργασίας, όπου οι καθηγητές μπορούν με πρωτόγνωρη ευκολία να περιηγηθούν στις δυνατές επιλογές τους. Το υποσύστημα διαθέτει μία επιφάνεια εργασίας με τα εικονίδα των λειτουργιών που επιτρέπεται να πραγματοποιήσει ο καθηγητής, ενώ στο κάτω τμήμα της εφαρμογής υπάρχουν οι ανακοινώσεις τις οποίες ανήρτησε η Γραμματεία.

 

ΣΧΟΛΙΑ

Μία βασική λειτουργία που μπορεί ο καθηγητής να επιτελέσει μέσω του Tuitor, είναι ο σχολιασμός των μαθητών του. Με το Tuitor, οι καθηγητές μπορούν να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, τα σχόλιά τους και οτιδήποτε θεωρούν σημαντικό σχετικά με την πορεία του μαθητή στα μαθήματάα του. Με αυτό τον τρόπο μπορούν και οι καθηγητές να έχουν καταγγεγραμμένο το ιστορικό ενός μαθητή τους, αλλά και οι γονείς να ένημερώνονται έγκαιρα και οποτεδήποτε για την πρόοδο των παιδιών τους στα διάφορα μαθήματα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Στο Tuitor πιστεύουμε πως η λειτουργία ενός Φροντιστηρίου είναι μία συλλογική προσπάθεια! Για το λόγο αυτό, δώσαμε το προνόμιο και την ελευθερία στους καθηγητές να δημιουργούν τα διαγωνίσματά τους σε συννενόηση με τη Γραμματεία. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί το διαγώνισμα και η βαθμολόγηση, οι καθηγητές μπορούν να περάσουν τη βαθμολογία των μαθητών τους στο Tuitor.

ΑΡΧΕΙΑ

Όπως ακριβώς η Γραμματεία έχει τη δυνατότητα αποστολής αρχείων στους μαθητές, με τον ίδιο τρόπο ο καθηγητής μπορεί να κοινοποιήσει ένα έγγραφο στους μαθητές των τμημάτων του, και επιπλέον να παρακολουθήσει ποιοί "κατέβασαν" το αρχείο και πότε.

ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ....

Ο καθηγητής με το Tuitor διαθέτει πλέον στα χέρια του ένας πλήρες εργαλείο από το οποίο μπορεί, πέραν από τις 3 βασικές λειτουργίες (αρχεία, διαγωνίσματα, σχόλια), να παρακολουθήσει τη γενική πορεία των μαθητών που έχει υπό την επίβλεψή του. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να αναλύσει την πρόοδο των τμημάτων του και των μαθητών σε κάθε μάθημα ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Θελήσαμε να δημουργήσουμε μία εφαρμογή για τον καθηγητή η οποία να έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την ευκολία στην χρήση και να προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Ποιοτική επικοινωνία μεταξύ μαθητή-καθηγητή και γονέα-καθηγητή
  • Αποσυμπίεση του φόρτου εργασίας της Γραμματείας
  • Άμεση και έγκυρη ενημέρωση των γονέων και των μαθητών σχετικα με την πρόοδο των μαθητων