Ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης του Φροντιστηρίου σας!

Τι θα ήταν ένα Φροντιστήριο χωρίς τους μαθητές του; Το Tuitor, αποτελώντας μία αντανάκλαση του Φροντιστηρίου, δεν θα μπορούσε να παραλείψει τη δημιουργία ενός υποσυστήματος αποκλειστικά σχεδιασμένου για τον μαθητή, έχοντας ως στόχο την καλύτερη ενημέρωσή του.

 

Ακολουθώντας την ίδια γραμμή και αισθητική όπως και στα υπόλοιπα υποσυστήματα του Tuitor, σχεδιάσαμε μία εφαρμογή με σαφείς λειτουργίες και απλοποιήμένο περιβάλλον, για να περιορίσουμε την απόσπαση του μαθητή από τη μελέτη και να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ μαθητή και καθηγητή, ολοκληρώνοντας έτσι τη "δουλειά" που έχει γίνει ήδη στο Φροντιστήριο. Βασιζόμενοι στα παραπάνω, ο μαθητής μπορεί να δει τα αρχεία που του έχουν στείλει οι καθηγητές οργανωμένα ανά μάθημα και να ενημερωθεί για την πρόοδό του στα διαγωνίσματα/τεστ του Φροντιστηρίου. Τέλος, μέσα από το Tuitor ο μαθητής μπορεί να δει τις ανακοινώσεις του Φροντιστηρίου.

Κατανοούμε πως δεν είναι σπάνιο πλέον (το αντίθετο μάλιστα), κάποιος να επισκέπτεται σελίδες από τον υπολογιστή του, το laptop του, το κινητό του, το iPad, το Playstation ή το Xbox κλπ, δημιουργήσαμε για τον μαθητή ένα μοντέρνο περιβάλλον εργασίας, το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο από διάφορες συσκευές.